Welkom

Natuur biedt groene kansen; mentale én fysieke gezondheid kunnen profiteren van blootstelling aan natuur. Deze groene kansen worden echter nog niet optimaal benut. LichtGroen Welzijn richt zich op onderzoek naar de positieve effecten van natuur op gezondheid, maar gaat ook een stap verder. Natuur is namelijk niet alleen groen, het brengt ook natuurlijk licht; daglicht. Blootstelling aan natuur en daglicht gaan vaak hand in hand en ook een optimale blootstelling aan daglicht is van belang voor ons fysiek en mentaal welzijn.

LichtGroen Welzijn ondersteunt alle fasen van het onderzoek naar — en de implementatie van — interventies met natuur en (dag)licht; het optimaliseren van de LichtGroene kansen van de natuur om gezondheid te bevorderen en een goede gezondheid te behouden staat voorop.

Over mij

In 2010 ben ik, Femke Beute, afgestudeerd (Cum Laude) aan de Masteropleiding Human Technology Interaction (Mens Techniek Interactie) van de Technische Universiteit Eindhoven, een opleiding waarbij een brug wordt geslagen tussen psychologie en techniek. Aan deze universiteit heb ik tevens mijn Bachelor in Architecture, Building, and Planning (Bouwkunde) behaald. Tijdens beide opleidingen is mijn fascinatie ontstaan voor de interactie tussen onze fysieke omgeving en gezondheid en welzijn.

Tijdens mijn Promotie en postdoctoraal onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik mij daarom gespecialiseerd in het vakgebied omgevingspsychologie. Specifiek is mijn aandacht uitgegaan naar de positieve effecten van natuur en daglicht op gezondheid. Onderzoek heeft aangetoond dat zowel natuur als daglicht gezondheid bevorderende effecten hebben op gezondheid. Alleen zijn effecten van daglicht en natuur nog maar zelden tegelijkertijd onderzocht. Vreemd, want blootstelling aan groen en daglicht gaan bijna altijd hand in hand!

Daarnaast heeft het toepassen van innovatieve onderzoeksmethoden steeds meer mijn aandacht getrokken. Hierbij heb ik gekeken naar de mogelijkheden om gedegen studies uit te voeren in het dagelijks leven — en buiten het psychologische laboratorium — met behulp van dagboekstudies geprogrammeerd op smartphones (in het Engels ook wel bekend als Ecological Momentary Assessment of Experience Sampling).

In 2012 heb ik met een aantal collega’s uit het Verenigd Koninkrijk en Canada het Restorative Environments Network opgestart, met als doel een betere verspreiding van wetenschappelijke kennis onder onderzoekers en richting de praktijk.

Tijdens de zomer van 2018 ben ik LichtGroen Welzijn opgestart om het onderzoek naar de LichtGroene kansen van de natuur te intensiveren én de onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk. Daarnaast zet ik mijn onderzoek naar restoratieve omgevingen voort aan de Universiteit Groningen, bij de leerstoel Perception and Evaluation Nature and Landscape van Professor Agnes van den Berg en ben ik gestart met het schrijven van kinderverhalen geënspireerd door de positieve effecten van natuur op gezondheid.

Diensten

LichtGroen Welzijn biedt ondersteuning bij alle facetten van onderzoek naar de positieve effecten van natuur en (dag)licht. Daarnaast breng ik advies uit over de vertaling van wetenschappelijke bevindingen van deze LichtGroene kansen naar interventies in de praktijk. Ook voor de toepassing van smartphone technologie cq. dagboekstudies voor onderzoek in het dagelijkse leven kunt u bij mij terecht. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de door LichtGroen Welzijn aangeboden diensten:

Onderzoek

Advies Implementatie Interventies

Tekstschrijven

Literatuuroverzicht | Whitepaper | Factsheets

Lezingen | Workshops

Onderwijs

Zie ook het portfolio voor een aantal voorbeelden van deze diensten. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Portfolio

EKLIPSE — Systematic review components of nature and mental health

In een baanbrekend Horizon 2020 project EKLIPSE wordt in opdracht van het Franse Ministerie van Milieu en de World Health Organisation (WHO) in een internationaal team een systematische review gedaan naar de effecten van natuur op mentale gezondheid. Specifiek is de bedoeling een vergelijking te maken tussen de verschillende blauwe (water) elementen en groene elementen van de natuur. Zal, bijvoorbeeld, een bezoekje aan het strand andere effecten op mentale gezondheid geven dan een bezoek aan een meer, of is bos beter of slechter voor de mentale gezondheid dan heide? LichtGroen Welzijn ondersteunt het EKLIPSE team bij het uitvoeren en rapporteren van deze systematische review.

Whitepaper — OERRR Natuurmonumenten

Kinderen brengen steeds meer tijd binnen door, en zijn steeds minder vaak in de natuur te vinden. Wat zijn de gevolgen van dit natuurtekort? Om deze vraag te beantwoorden heb ik in opdracht van OERRR van Natuurmonumenten samen met Agnes van den Berg van Natuurvoormensen een overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken in de wetenschap met betrekking tot de effecten van natuur op gezondheid bij kinderen. Meer informatie over de uitkomsten van het whitepaper kun je vinden in deze nieuwsbrief van OERRR. Het whitepaper kan opgevraagd worden door een email te sturen naar: oerrr@natuurmonumenten.nl.

Licht en Welzijn & Gezondheid — Jönköping University

Onderzoek

Blootstelling aan voldoende licht is belangrijk voor gezondheid en welzijn. Timing van de lichtblootstelling is hierbij cruciaal, en de daglicht-curve wordt hierbij vaak als gouden standaard genomen. We zijn echter onvoldoende vaak buiten om optimaal van het daglicht te kunnen profiteren, bijvoorbeeld omdat er overdag gewerkt moet worden. Innovaties in lichtsystemen maken het steeds beter mogelijk om meer te doen met licht dan alleen aan- en uitzetten; dynamische patronen kunnen van kantoorverlichting gezonde verlichting maken. Maar de grote vraag is: Welk dynamisch patroon is het beste? In samenwerking met Professor Myriam Aries en Géza Fischl kijken we in twee projecten naar de effecten van verschillende dynamische patronen (verschillend in intensiteit, kleurtemperatuur, timing en duratie) op welzijn en prestatie. Ook kijken we naar de rol van individuele lichtgevoeligheid. Deze projecten(Tunable Light Patterns; TuLiP 1 en 2) worden mede gefinancierd vanuit Svenssons Stiftelsen.

Onderwijs

Voor het vak Light for Health and Wellbeing van Jönköping University verzorg ik twee gastcolleges:

  1. over de uitkomsten van bovengenoemd onderzoeken naar de effecten van een dynamisch lichtpatroon op welzijn.
  2. over de positieve (restoratieve) effecten van uitzicht op natuur.

Natuur op Verwijzing

Een brug slaan tussen wetenschap en de (medische) praktijk was de opgave tijdens dit evenement in Antwerpen. De nadruk lag hierbij op medische en therapeutische toepassingen van blootstelling aan de natuur. Tijdens de workshop verbondenheid met de natuur, georganiseerd door Katriina Kilpi van NatureMinded en Patricia Mergen van Plantentuin Meise, heb ik een lezing gegeven over de theoretische achtergronden van verbondenheid met de natuur. Een samenvatting van de workshop vind je hier en de belangrijkste uitkomsten van deze workshop zijn hier te vinden.

LichtGroen Verhalen

Recentelijk ben ik begonnen met het schrijven van verhalen. Ik wil graag mijn kennis omtrent de positieve effecten van natuur en daglicht op welzijn en gezondheid combineren met mijn schrijfambitie, door verhalen te creëren om kinderen (opnieuw) te fascineren voor onze natuurlijke omgeving.

Recent heb ik met mijn verhaal Niemand vraagt de schrijfwedstrijd van uitgeverij Lemniscaat en ScriptPlus (Taalcentrum Vrije Universiteit Amsterdam) gewonnen. Deze schrijfwedstrijd was uitgeschreven in het kader van de kinderboekenweek, met als thema vriendschap.

Publicaties

De onderstaande publicatielijst geeft een overzicht van bijdragen aan wetenschappelijke tijdschriften en conferentiebijdragen.

Wetenschappelijke Tijdschriften

Beute, F., & de Kort, Y.A.W. (2018).
The natural context of wellbeing: Ecological Momentary Assessment of the influence of nature and daylight on affect and stress for individuals with different levels of affective mental states.
Health and Place, 49, 7-18.
DOI: 10.1016/j.healthplace.2017.11.005  |  Science Direct
Beute, F., & de Kort, Y.A.W. (2018).
Stopping the train of thought. A pilot study using an Ecological Momentary Intervention with twice-daily exposure to natural versus urban scenes to lower stress and rumination.
Applied Psychology: Health and Well-being, 10(2), 236-253.
DOI: 10.1111/aphw.12128  |  Wiley Online Library
Beute, F., & de Kort, Y.A.W. (2018).
Thinking of Nature. Associations with natural versus urban environments and their relation to preference.
Landscape Research, 1-19.
DOI: 10.1080/01426397.2018.1457144  |  Taylor & Francis Online
Beute, F., Kaiser, F.G., Haans, A., & de Kort, Y.A.W. (2017).
Striving for mental vigor through restorative activities: An application of the Campbell Paradigm.
Preventive Medicine and Health, 8, 20-27.
DOI: 10.1016/j.mhp.2017.09.001  |  Science Direct
Beute, F., de Kort, Y.A.W., & IJsselsteijn, W.A. (2016).
Restoration in its natural context: How Ecological Momentary Assessment can advance restoration research.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(4), 420.
DOI: 10.3390/ijerph13040420  |  MDPI
Kersten - van Dijk, E.T., Westerink, J.H.D.M., Beute, F., & IJsselsteijn, W.A. (2016).
Personal informatics, self-insight and behavior change: a critical review of current literature.
Human-Computer Interaction, 1-29.
DOI: 10.1080/07370024.2016.1276456  |  Taylor & Francis Online
Van Dijk, E.T., Westerink, J.H.D.M., Beute, F., & IJsselsteijn, W.A. (2015).
In sync: the effect of physiological feedback on the match between heart-rate and self-reported stress.
BioMed Research International, ID 134606.
DOI: 10.1155/2015/134606  |  Hindawi
Beute, F. & de Kort, Y. (2014a).
Natural resistance: exposure to nature and self-regulation, mood, and physiology after ego-depletion.
Journal of Environmental Psychology, 40, 167-178.
DOI: 10.1016/j.jenvp.2014.06.004  |  Science Direct
Beute, F. & de Kort, Y. (2014b).
Salutogenic effects of the environment: Review of health-protective effects of nature and daylight.
Applied Psychology: Health & Well-being, 6(1), 67-95.
DOI: 10.1111/aphw.12019  |  Wiley Online Library
Beute, F. & de Kort, Y. (2013).
Let the sun shine! Measuring explicit and implicit preference for environments differing in naturalness, weather type and lightness.
Journal of Environmental Psychology, 36, 162-178.
DOI: 10.1016/j.jenvp.2013.07.016  |  ScienceDirect

Dissertatie

Beute, F. (2014).
Powered by Nature. The psychological benefits of natural views and daylight.
Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
DOI: 10.6100/IR780722  |  TUE

Conferentiebijdragen

Weeland, J., Moens, M.A., Beute, F., Staaks, J.A.C., de Kort, Y.A.W., & Overbeek, G. (2019).
Society for Research in Child Development, 21 – 23 March, Baltimore, US.
Beute, F., & Hartig, T. (2017).
The environmental psychophysiology of light: lessons for research on restorative environments. International Conference on Environmental Psychology,30 August – 1 September 2017, A Coruna, Spain
Lee, M., Kim, J., Truong, K., de Kort, Y.A.W., Beute, F., & IJsselsteijn, W. (2017).
Exploring moral conflicts in speech: multidisciplinary analysis of affect and stress. Seventeenth International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII), 23 October – 28 October, San Antonia, USA
Lee, M., Frank, L.E., Beute, F., de Kort, Y.A.W., & IJsselsteijn, W.A. (2017).
Bots mind the social-technical gap. Proceedings of the 15th European Conference on Computer- Supported Cooperative Work, 28 August – 1 September 2017, Sheffield, United Kingdom
Beute, F. (2016).
Mobile technology and Wellbeing – the role of self-regulation. NordiCHI 2016. Mobile Wellbeing Workshop. Gothenburg, Sweden
Beute, F., IJsselsteijn, W.A., & de Kort, Y.A.W. (2016).
Beneficial effects of nature on stress and self-regulation in everyday life for (mildly) depressed individuals. IAPS 24. The human being at home, work and leisure: Sustainable use and development of indoor and outdoor spaces in late modern everyday life: book of abstracts.
Beute, F., & de Kort, Y.A.W. (2014).
Enlightened thoughts: associations with daylight versus electric light, preference formation, and recovery from stress. In M.P.J. Aarts, I. Kalinauskaite, A. Haans, D. Lakens, L.M. Huiberts, Y.A.W. Kort, de, K.C.H.J. Smolders, A. .... & F. Beute (Eds.), Proceedings of EXPERIENCING LIGHT 2014: International Conference on the Effects of Light on Wellbeing, 10-11 November 2014, Eindhoven, The Netherlands (pp. 74-77). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
Beute, F., & de Kort, Y.A.W. (2013).
The benefits of nature: resource replenishment or resource expansion? Presented at the 10 th Biennial Conference on Environmental Psychology, 22 - 25 Se–tember, Magdeburg, Germany
de Kort, Y.A.W., Beute, F., Kalinauskaite, I., & IJsselsteijn, W. (2013).
The natural context of well-being: studying beneficial effects of nature and daylight in daily life using | experience sampling. Presented at the 10 th Biennial Conference on Environmental Psychology, 22 - 25 September, Magdeburg, Germany
Beute, F., & de Kort, Y.A.W. (2012).
Framing well-being: how a view to nature and daylight entrance can enhance health, cognitive performance, and mood in office workers. Presented at Landscape and Health, Birmensdorf, Switzerland, 24 – 25 January
Beute, F. & Kort, de, Y.A.W. (2012).
Vitalize me! Effects of mediated scenes on the replenishment of self-regulation strength. Presentation at the Preconference workshop. European Association for Social Psychology, 11-12 July 2011, Stockholm, Sweden
Kort, de, Y.A.W., Smolders, K.C.H.J. & Beute, F. (2012).
Lighting and self-regulation : can light revitalise the depleted ego. In O. Romice, K. Thwaites & E. Edgerton (Eds.), Proceedings of the IAPS 22th Conference: International Association People- environment Studies, 24-29 June 2012, Glasgow(pp. 75-76). Glasgow: Strathclyde University.
Beute, F. & Kort, de, Y.A.W. (2011).
Let the sun shine : Exploring explicit and implicit | preferences for bright, sunny and natural environments. In J. Ham, A. Haans, D. Gennip, van, Y. A. W. Kort, de & C. J. H. Midden (Eds.), Presented at Environment 2.0: The 9th Biennial Conference on Environmental Psychology Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
Van der Ha, B., de Kort, Y.A.W., & Beute, F. (2011).
Seeing, thinking, feeling: exploring free associations with (non)restorative pictures. In J. Ham, A. Haans, D. Gennip, van, Y. A. W. Kort, de & C. J. H. Midden (Eds.), Presented at Environment 2.0: The 9th Biennial Conference on Environmental Psychology Eindhoven: Eindhoven University of Technology.
Ham, J.R.C., Midden, C.J.H. & Beute, F. (2009).
Can ambient persuasive technology persuade unconsciously? : using subliminal feedback to influence energy consumption ratings of household appliances. In S. Chatterjee & P. Dev (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology 2009, | Claremont, California, April 26-29, 2009 (pp. article no : 29-1/6). New York: ACM.
Ham, J.R.C., Midden, C.J.H. & Beute, F. (2009).
Unconscious persuasion by ambient persuasive technology : evidence for the effectiveness of subliminal feedback. Conference proceedings of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (pp. 1- 6). Edinburgh UK.
Ham, J.R.C., Midden, C.J.H. & Beute, F. (2009).
Conserving energy without cognitive effort or conscious attention?: the power of ambient persuasive technology to stimulate energy conservation behavior. In B. Meyer, H.-J. Mosler, H. Gutscher, S. Mischke, & M. Soland (Eds.) Abstract presented at 8 th Biennial Conference on Environmental Psychology, September 6-9, 2009, Zürich (pp. 124 – 124). Lengerich: Pabst Science Publishers.
Contact

Voor meer informatie, vragen, beschikbaarheid of tarieven kunt u contact opnemen via email. Ook voor het aanvragen van bijvoorbeeld lezingen kunt u hier terecht.